TŘÍDA BERÁNKŮ VÁS VÍTÁ V

MĚCHOLUPSKÉM KOŠÍKU


Naše třída BERÁNKŮ se nachází u parčíku Za Kovárnou v blízkosti ZŠ Kutnohorská.

  • Nabízíme kvalitní vzdělávání dětem od 2 do 7 let
  • Malý kolektiv - maximálně 12 dětí
  • Individuální přístup a rozvoj osobnosti každého dítěte (díky nízkému počtu dětí a odborné práci našich pedagogů)
  • Jsme kvalifikovaní k práci s děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných - logopedické vady, autismus, děti z bilingvních rodin
  • V rámci bohatého školního vzdělávacího programu nabízíme odpolední aktivity jako je angličtina, logopedická prevence, tanec, keramika atp.
  • Mateřská škola Košík je zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení
  • Jsme akreditovaní MŠMT