Pro přijetí dítěte do naší Mateřské školy doporučujeme:

1. Kontaktovat ředitele či zástupce Mateřské školy

2. Domluvit si prohlídku školy

3. K přijetí vyplnit přihlášku (ke stažení níže)

4. Prohlídka u dětského lékaře s potvrzením (ke stažení níže) - děti v předškolním roce NEMUSÍ MÍT

PŘIHLÁŠKA A VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

 

Smlouva o poskytování předškolní péče

Po přihlášení dítěte do Mateřské školy je před nástupem nutné uzavřít smlouvu o poskytování předškolní péče.

Smlouva musí být vyplněna ve dvou kopiích - jedna pro rodiče, jedna pro Mateřskou školu. Kde stažení níže.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ PÉČE

 

Způsob úhrady školného a stravného

Výše školného a stavného je upřesněna ve smlouvě, kterou rodiče s Mateřskou školou uzavírají. 

Ceny se řídí dle platného ceníku, pokud není rozhodnuto jinak. 

Školné a stravné je splatné vždy do 25. předchozího měsíce.