Režim dne

Naše mateřská škola je otevřena denně od 7.30 do 18.00. Veškerý denní režim respektuje potřeby dětí, ale zároveň dodržuje potřebné denní rituály pro pocit bezpečí. Činnosti dětí se střídají s relaxací, abychom zajistili příjemně strávený čas ve školce. Tento režim není dogmatický a může se dle potřeb dětí měnit.

7.30 – 8.30                 Příchod do školky, volná hra

8.30 – 9.00                 Ranní rituál – pohybová chvilka, komunitní kruh, přivítání

9.00 – 9.30                 Hygiena, svačinka

9.30 – 11.30               Hlavní vzdělávací blok – dle tematických plánu (v MŠ a venku)

11.30 – 12.00             Setkání v kruhu – reflexe denních činností

12.00 -12.30               Hygiena, oběd

12.30 – 13.00             Příprava na odpočinek

13.00 – 14.00             Odpočinek s pohádkou

14.00 – 14.30             Protažení těla – zdravotně preventivní cvičení

14.30 – 15.00             Hygiena, svačinka

Do 15.00                    Odchod dětí – zkrácená docházka

15.00 – 16.00             Odpolední činnost

16.00 – 17.00             Volná hra

17. 00 – 17.30            Druhá odpolední svačinka

17.30 – 18.00             Volná hra, Odchod dětí